معرفی شرکت

معرفی شرکت

شرکت بيمه اتكايي ايرانيان به عنوان اولين شركت بيمه اتكايي سهامي عام با مالكيت خصوصي پس از ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار ،در تاريخ 22/12/1388 به ثبت رسيد.

ادامه مطب