رسول سعدی

رسول سعدی

رئیس هیات مدیره

مشاهده پروفایل
pic1-344x351

سید محمد آسوده

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

مشاهده پروفایل
pic3

حجت پوستین چی

عضو موظف هیات مدیره

مشاهده پروفایل
pic2

محمد میهن یار

عضو موظف هیات مدیره و معاون اتکایی

مشاهده پروفایل
kobari-360x368

مجتبی کباری

عضو غیر اجرائی هيأت مديره بیمه اتکایی ایرانیان

مشاهده پروفایل