Vision-Pic

اهداف کلی و راهبردی

اهم اهداف کلان و راهبردی شرکت که برای تعیین جهت حرکت در کوتاه مدت و بلند مدت و تثبیت جایگاه شرکت در بازار بیمه تعیین شده است به شرح زیر می باشد:

اهداف کلان شركت عبارت اند از:

  • ارزش آفريني و كسب سود منطقي و پايدار ؛
    • شرکت از طریق جذب و اداره ریسک های مازاد بر ظرفیت شرکتهای بیمه داخلی و بنا به اقتضای شرایط از بازارهای منطقه ای و بین المللی، همچنین ارایه خدمات تخصصی و تکمیلی بیمه ای به صورت حرفه ای و متمایز، به طور مستمر ارزش آفرینی می کند. سود مناسب و پایدار شرکت با کوشش در ایجاد پرتفویی متوازن و سودآور از بیمه های اتکایی و سرمایه گذاری منابع مالی ایجاد خواهد شد و ارزش آفرینی شرکت در” سود سالانه ” و “ارزش افزوده سهام”تجلی می یابد.
  • ايفاي مسئوليت ملي و اجتماعي از طريق افزايش توان نگهداري صنعت بيمه ؛
    • شرکت در کنار پایش و تامین منافع صاحبان سهام با افزایش ظرفیت بیمه ای و میزان نگهداری بازار داخلی، در توسعه صنعت بیمه و اقتصاد کشور مشارکت و با تلاش در جهت بهبود تراز ارزی مبادلات بیمه ای به مسئولیت ملی ، اجتماعی و حرفه ای خود عمل می نماید.

اهداف راهبردی شركت عبارت اند از:

  • کسب سهم مناسب از بازار بیمه اتکایی داخلی؛
  • مشارکت موثر در افزایش ظرفیت بیمه ای و میزان نگهداری بازار داخلی؛
  • حضور در بازارهای بیمه منطقه ای و برقراري ارتباط موثر با بازارهای بین المللی به عنوان یک شرکت بیمه اتکایی معتبر ؛
  • سرمایه گذاری بهینه منابع مالی؛

چشم انداز
شرکت بیمه اتکایی توانمند، حرفه ای و پیشرو در بازار بیمه داخلی و منطقه ای  و شناخته شده در بازار بین‌المللی