روح اله رهنما فلاورجانی

عضو غیرموظف هیات مدیره


 • تحصيلات/مدرک حرفه اي

  دكتراي مديريت مالي

 • سوابق حرفه ای

  عضو هيأت مديره بيمه اتكايي ايرانيان
  عضو هيأت مديره سرمایه گذاری فرهنگیان
  عضو هيأت مديره و معاون سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن
  عضو هيأت مديره خدمات بیمه ای مسکن آباد
  رئیس اداره کل مدیریت ریسک بانک مسکن