نوشین ختائی

معاون امور اتکایی و بین الملل


(+9821) 8862 8611- 16

(+9821) 886 28617

n.khataei@iranianre.com

  • تحصیلات / مدرک حرفه ای

لیسانس اقتصادی گرایش بیمه – دانشگاه علامه طباطبائی (سال ۱۳۶۳)

  • سوابق حرفه ای
  1. از دی ماه ۱۳۹۵ تاکنون مشاور ارشد شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام)
  2. بیمه مرکزی مدیر کل اتکایی آتش سوزی مهندسی و نفت انرژی