فرنگیس جهاندار

معاون مالی و پشتیبانی


(+9821) 8862 8611- 16

(+9821) 8862 8617

jahandar@iranianre.com

  • تحصیلات / مدرک حرفه ای

لیسانس مدیریت بازرگانی – دانشگاه علامه طباطبایی – ۱۳۵۸

  • سوابق حرفه ای

از ۱۳۸۸ تاکنون : مدیر مالی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸ : مدیر مالی شرکت بیمه حافظ

از ۱۳۷۵ تا۱۳۸۱ : مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری نیرو