محمد میهن یار

عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل در امور اتکایی و بین الملل


(+9821) 8862 8611- 16

(+9821) 8862 8617

Mihanyar@iranianre.com

 • تحصيلات/مدرک حرفه اي

  ليسانس از مدرسه عالي بيمه تهران – سال ۱۳۵۵

 • سوابق حرفه ای

  از ۱۳۸۸ تا كنون : عضو موظف هيات مديره و معاون اتكايي بيمه اتكايي ايرانيان
  از ۱۳۸۷ تا۱۳۸۸ : عضو هيات اجرايي پيگيري امور تاسيس بيمه اتكايي ايرانيان
  آذر ۱۳۸۶تا پايان ۱۳۸۶:مشاور رئيس كل بيمه مركزي ايران در امور بيمه هاي اتكايي
  از ۱۳۷۸تا ۱۳۸۶ : عضو هيات عامل ، معاون نظارت و معاون اتكايي بيمه مركزي ايران
  از ۱۳۷۷تا ۱۳۷۸ : مدير بيمه اتكايي بيمه مركزي ايران
  از ۱۳۷۵تا ۱۳۷۷ : عضو هيات مديره و معاون مديرعامل بيمه دانا
  از ۱۳۷۱تا ۱۳۷۵ : معاون مدير و مدير بيمه اتكايي بيمه مركزي ايران
  از ۱۳۵۸تا ۱۳۷۱ : كارشناس بيمه اتكايي ، معاون و رئيس اداره بيمه اتكايي بيمه مركزي ايران