FAEN

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۱۵ اسفند

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ برگزار خواهد شد. سهام داران محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی سهام داران مراجعه نمایند.

آگهی روزنامه مجمع سالیانه 98
2020/02/22 اخبار