FAEN

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۲۰ اسفند

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ برگزار خواهد شد. سهام داران محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی سهام داران مراجعه نمایند.

2021/02/24 اخبار