FAEN

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۲۲ اسفند

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ برگزار خواهد شد. سهام داران محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی سهام داران مراجعه نمایند.

2022/02/28 اخبار