FAEN

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۵ تیر

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در خصوص انتخابات هیات مدیره در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ برگزار خواهد شد. سهام داران محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی سهام داران مراجعه نمایند.

 

2022/06/26 اخبار