FAEN

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۱۶ مهر

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ برگزار خواهد شد. سهام داران محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی سهام داران مراجعه نمایند.
آگهی افزایش سرمایه 99

2020/09/23 اخبار