FAEN

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ ۲۴ شهریور

مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ برگزار خواهد شد. سهام داران محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی سهام داران مراجعه نمایند.

3
2019/09/04 اخبار