FAEN

آگهی دعوت به مجمع فوق العاده صاحبان سهام مورخ سوم شهریور

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه اتکایی ایرانیان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ برگزار خواهد شد. سهام داران محترم می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به منوی سهام داران مراجعه نمایند.

2021/08/14 Uncategorized