FAEN

اخبارکوتاه و رویدادهای تیر و مرداد ۹۶ بیمه اتکایی ایرانیان

photo_2017-07-25_14-05-58scor

مذاکرۀ مدیران ارشد بیمه اتکایی ایرانیان با مسئولین اتکایی شرکت  Scor فرانسه. سوم تیر ۱۳۹۶

3party
بررسی آئین نامه های اجرایی قانون جدید شخص ثالث در کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت باحضور نمایندگان دولتی و صنفی صنعت بیمه

 

 

photo_2017-07-31_12-09-37

 

نشست دکتر همتی،رئیس کل بیمه مرکزی با مدیران عامل. ۹ مرداد ۹۶

 

photo_2017-08-12_08-53-21

برگزاری مجمع عمومی انجمن حرفه ای صنعت بیمه در بیمه اتکایی ایرانیان.

 

photo_2017-08-10_07-29-04

نکو داشت روز خبرنگار با مشارکت ۱۰ شرکت بیمه ای در بیمۀ اتکایی ایرانیان. ۱۸ مرداد ۹۶

در آئین نکوداشت روز خبرنگار با حضور تعدادی از مدیران عامل شرکت های بیمه، از تلاش های  تعدادی از خبرنگاران در توسعه و تعمیم فرهنگ بیمه قدردانی شد.
این مراسم با میزبانی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان و با مشارکت شرکت های بیمۀ البرز، پارسیان، پاسارگاد، نوین، ما، دی، سینا، تعاون و آرمان برگزار شده بود.

2017/08/12 اخبار