FAEN

بیمه اتکایی ایرانیان شفاف ترین ناشر فرابورسی کشور

شرکت بیمه اتکایی ایرانیان ، ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان شفاف ترین ناشر فرابورسی سال ۱۳۹۷ معرفی گردید. این عنوان با توجه به احراز بالاترین امتیاز در شاخص اطلاع رسانی و قابل اتکا بودن اطلاعات به بیمۀ اتکایی ایرانیان تعلق گرفت.

در مراسمی که روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه در حاشیۀ نمایشگاه بورس ، بانک و بیمه و در سالن کنفرانس شمارۀ یک نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید ، لوح تقدیر برترین ناشر فرابورسی به آقای سید محمد آسوده مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیرۀ بیمه اتکایی ایرانیان اهدا گردید.

شایان ذکر است که بیمه اتکایی ایرانیان در سال ۹۵ نیز ازسوی ادارۀ نظارت بر ناشرانِ فرابورس ، همین عنوان را کسب کرده بود و در سال ۱۳۹۴ هم در ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی ، از نظر شاخص بهره وری کل عوامل رتبۀ اول را در گروه مؤسسات بیمه ای به خود اختصاص داده است

لازم به توضیح است که: قابل اتکا بودن اطلاعات ، درستی پیش بینی های سرمایه ای و ارزش هر سهم ، صورتهای مالی حسابرسی نشده در پایان هر فصل،  مبالغ پیش بینی شده و حسابرسی شده و سرعت عمل در ارسال به موقع اطلاعات از مهمترین شاخص های ارزیابی شفافیت در سازمانهای فرابورسی می باشد .

DSC01245

2019/05/01 Newsاخبار