FAEN

انتصابات جدید در بیمه اتکایی ایرانیان

به گزارش روابط عمومی بیمه اتکایی ایرانیان، در پی  تغییر و تحولات جدید در رأس هرم اجرایی بیمه اتکایی ایرانیان و ایجاد نگرشی جدید در برنامه های راهبردی این شرکت ، اقدامات و سیاست گذاری های نوینی طرح و در دست اجرا می باشد که مهمترین آن توجه به راهبری این اهداف در سطوح مدیریت عالی و ایجاد تحول در لایه های اجرایی است. برمبنای همین نگرش تغییرات جدیدی در سطح مدیران اجرایی صورت پذیرفته است و از سوی محمد رضا کشاورز مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان احکام جدیدی در زمینه انتصابات مدیران میانی صادر شده است تا نسل جوان و متخصص در پیشبرد اهداف عالی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان تیم راهبری را همراهی نمایند.

      بنابر این گزارش از سوی مدیرعامل اتکایی ایرانیان انتصابات جدیدی به این شرح صادر شده است :  ولی جاویدی مدیر سابق سرمایه گذاری به سمت معاونت سرمایه گذاری مدیرعامل منصوب شد. محمد حسین غلامی به سمت مدیر سرمایه گذاری ، جایگزین جاویدی گردیده و خانم  نفیسه  غفاری به سمت رئیس ادارۀ هوشمند سازی کسب و کار و تحلیل داده منصوب شد.

احکام جدید در جلسۀ مدیران این شرکت به نامبردگان ابلاغ گردید.

پیش از این نیز به پیشنهاد معاون مالی و پشتیبانی و با حکم مدیرعامل ، امیر بابا اکبری به سمت مدیر سرمایه انسانی و خدمات اداری و ناصر لقائی به سمت مشاور معاونت مالی و پشتیبانی و سرپرست روابط عمومی منصوب شده بودند.