FAEN

برگزاری جلسۀ نکوداشت یاد و خاطرۀ شادروان اکبر سلامتیان در بیمه اتکایی ایرانیان

5bd4a167-77fd-40b1-a327-d61e414f4c81

روز سه شنبه ۲۵ شهریور۹۹ مجلس یادبودی به مناسبت درگذشت شادروان استاد اکبرسلامتیان ازکارشناسان متبحر بازار سرمایه و عضو شورای سرمایه گذاری بیمه اتکایی ایرانیان برگزار گردید.
در این مراسم فرزند آن مرحوم ، ریاست هیئت مدیره، مدیرعامل و هیئت مدیرۀ اتکایی، تعدادی از مدیران ارشد صنعت بیمه وبانک پاسارگاد، مدیران سرمایه گذاری چند شرکت بیمه و مدیران بیمه اتکایی ایرانیان حضور داشتند که ضمن ادای احترام به روان پاک شادروان سلامتیان مراتب همدری خودرا به خانوادۀ ایشان ابراز داشتند. و سجایای اخلاقی ، سلامت نفس، دانش و تجربه و تخصص ، و سوابق ارزشمند این استاد ارزنده را برشمردند. درپایان لوح ابراز همدردی وتسلیت توسط سید محمد آسوده مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان به خانوادۀ ایشان تقدیم شد.
وی دراثر ابتلا به سرطان پس از رنج بسیار جان به جان آفرین تسلیم کرد.
روحش شاد و یادش گرامی .

2020/09/16 اخبار