FAEN

بیمه اتکایی ایرانیان موفق به دریافت جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت شد.

روز سه شنبه اول بهمن و چهارشنبه دوم بهمن از سوی انجمن مدیریت ایران چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی و چهارمین دورۀ جایزۀ مسئولیت اجتماعی مدیریت با همکاری دانشگاه خاتم با حضور تعداد بیشماری از مدیران سازمانهای مختلف کشور و اندیشمندان علم مدیریت در سالن کنفرانس دانشگاه خاتم برگزار شد.
در بخش جایزۀ مسئولیت اجتماعی سید محمد آسوده مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان موفق به کسب گواهینامۀ دوستارۀ مسئولیت اجتماعی مدیریت گردید.
جایزۀ مسئولیت اجتماعی مدیریت همه ساله از سوی انجمن مدیریت ایران به مدیرانی اهداء می شود که در حوزه های مسئولیت اجتماعی مدیریت بنگاه ، مسئولیتهای مالی و اقتصادی ، مسئولیت  های قانونی ، مسئولیتهای اخلاقی و مسئولیت های داوطلبانه و بشر دوستانه اقدامان فعالیت های شایسته ای را به انجام رسانده باشند.

 

WhatsApp Image 2020-01-23 at 21.34.19 WhatsApp Image 2020-01-23 at 21.48.08
2020/01/23 Newsاخبار