FAEN

رئيس كل بيمه مركزي: رقابت سالم براي تعالي صنعت بيمه بسيار موثر است

اميدوارم امسال نفوذ بيمه در كشور از ۲ درصد عبور كند

دكتر همتي در نشست روز خبرنگار ضمن قدرداني از زحمات اصحاب رسانه پيشاپيش اين روز را به آنها تبريك گفت.
به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، عبدالناصر همتي رئيس كل بيمه مركزي در اين نشست با اشاره به قانون تاسيس بيمه مركزي گفت: در اين قانون به وظايف بيمه مركزي اشاره است كه اگر در پنج محور مهم آن كه شامل تعميم و توسعه فرهنگ بيمه، حمايت از حقوق بيمه گذاران است، اعمال نظارت بر فعاليت هاي بيمه، ارشاد و هدايت و نظارت موسسه بيمه و حمايت از آن ها و جلوگيري از رقابت هاي مكارانه و ناسالم حركت كنيم، آينده خوبي پيش روي صنعت بيمه خواهد بود.
رئيس كل بيمه مركزي با مهم خواندن اعمال نظارت بر فعاليت هاي شركت بيمه از سوي نهاد ناظر گفت: رسالت ما اعمال همسو نظارت و حمايت بر شركت هاي بيمه است، چرا كه بقاي شركت هاي بيمه براي ما مهم است، اما در شرايط فعلي و با توجه به آزادسازي تعرفه ها شاهد رقابت هاي ناسالم و مكارانه در صنعت بيمه به خصوص در رشته هاي درمان، آتش سوزي و مسئوليت هستيم كه اين به نفع بيمه گذاران و صنعت بيمه نيست. لذا سعي ما برآن است كه با ابزارهاي نظارتي و كنترلي از اين اقدامات جلوگيري كنيم.
دكتر همتي با ارائه گزارشي از عملكرد سه ماهه اول سال ۱۳۹۵ گفت: حق بيمه در اين مدت ۲۰ درصد رشد داشته است و من اميدوارم با اين روند، ضريب نفوذ بيمه از مرز ۲ درصد بگذرد.
وي افزود: در يك دهه گذشته ضريب نفوذ بيمه به ۱.۹ درصد رسيده است كه از ميانگين منطقه منا كه ۱.۷ درصد است كمي بالاتر است، اما با ميانگين جهاني كه حدود ۶.۵ درصد است، خيلي فاصله داريم.
وي در خصوص رشد خسارت صنعت بيمه گفت: در اين مدت ۶.۹ ميليون فقره خسارت پرداخت شده است و خسارت پرداختي ۳۲ درصد رشد داشته و نسبت خسارت به حق بيمه به ۶۲.۵ درصد رسيده است.
رئيس كل بيمه مركزي، رشد ميزان توليد حق بيمه در سه ماهه اول سال جاري را ۲۰درصد اعلام كرد و گفت: سه رشته شخص ثالث، زندگي و درمان پيشتاز بوده است و براساس آخرين آمار، بيمه ايران ۳۲% و غير دولتي ها ۶۸ درصد بازار را به خود اختصاص داده اند.
دكتر همتي، كل پرتفوي بيمه زندگي را ۱۲ درصد اعلام كرد و گفت: ۷۰درصد كل اين پرتفوي به بيمه هاي زندگي پس اندازي اختصاص دارد كه در واقع ۸درصد كل پرتفوي را شامل مي شود و اين رقم در مقايسه با ميانگين جهاني خيلي پايين است.
همچنين رئيس كل بيمه مركزي در پاسخ به سوال خبرنگاران مبني بر انتشار اسامي افرادي كه از عنوان بيمه مركزي سو استفاده مي كنند گفت: اسامي و شماره تلفن آنها موجود است كه اگر دفتر حقوقي اشكال نگيرد، قابل اعلام است.
وي درباره وضعيت پرداخت حقوق و وام به هيئت مديره بيمه و بانك‌ها، اظهار داشت: بنده نمي‌توانم چيزي فراتر از‌آنچه مقام معظم رهبري در اين مورد فرمودند بگويم. اين پرداخت‌ها خصوصاً درباره وام‌ها خيلي قابل قبول نبود.
وي اضافه كرد: به اعتقاد شخصي بنده هيئت مديره و مديران عامل بانك‌ها و بيمه‌ها نبايد از بانك وام بگيرند. بنده ۱۰ سال در سيستم بانكي بودم ولي يك ريال هم وام نگرفته‌ام. هرچند براساس آيين‌نامه‌ها اين حق را داشتم كه تسهيلات بانكي دريافت كنم.
رئيس كل بيمه مركزي به تصويب ضوابط پرداخت وام و حقوق‌هاي بالا به اعضاي هيئت مديره در سال‌هاي قبل اشاره كرد و افزود: بخشي از اين ضوابط قانوني بوده ولي بخش ديگر اشتباهاتي است كه بايد مورد توجه قرارگيرد.
همتي به پرداخت وام‌هاي بالا در بيمه مركزي اشاره كرد و گفت: در بيمه مركزي برداشت اشتباه درباره وام وجود داشته است. طبق آيين نامه اين شركت كه در سال ۸۸ توسط شوراي اداري و استخدامي صنعت بيمه تصويب شده اعضاي هيئت عامل ۴۰ برابر و رئيس كل ۴۵ برابر حقوق حكمي خود مي‌تواند وام ضروري بگيرد.
وي ادامه داد: اما در آيين‌نامه مذكور سقفي براي وام اعضاي هيئت عامل تعيين نشده ولي براي كاركنان در همان آيين‌نامه سقف دريافت وام تعيين شده است. همچنين براساس اختياري كه قانون برنامه پنجم به آن اشاره كرده فوق‌العاده خاص براي مشاغل تخصصي كه با پول سروكار دارند تصويب شده بود.
به گفته رئيس كل بيمه مركزي در بيمه مركزي با استناد از همين اختيار تصور مي‌شده كه فوق‌العاده خاص به عنوان حقوق مستمر بايد باشد ولي بعداً ديوان محاسبات اعلام كرد كه اين حقوق مستمر نيست و حق با ديوان محاسبات بود.
* دستور همتي به هيات عامل در هفته اول رياست
همتي اضافه كرد: من معتقد بودم و هستم كه اين وام‌هاي دريافتي خلاف بوده و برداشت اشتباهي از آيين‌نامه مصوب در بيمه مركزي است. به همين خاطر در يك هفته اولي كه به اين شركت آمدم نامه نوشتم به بخش مالي مبني براينكه ۴۵ برابر مبالغي كه از اين بابت وام ضروري و اتومبيل به اعضاي هيئت عامل پرداخت شده بايد سريعاً پس گرفته شود.
وي گفت: برهمين اساس اعضاي هيئت عامل و يكي از افرادي كه ديگر عضو هيئت عامل نيست جمعاً يك ميليارد ۶۴۰ ميليون تومان به حساب بيمه مركزي بابت آنچه درسال ۹۴ به حساب آنها واريز شده بود، برگرداندم.البته اين مبلغ جدا از ۲۱۰ ميليون توماني است كه بابت اضافه كاري شب عيد قبل از حضور من در بيمه مركزي از سوي اعضاي هيئت عامل به حساب دولت برگشته بود.
رئيس كل بيمه مركزي با بيان اينكه به اعتقاد بنده اگر اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت اقتصاد قصد دريافت وام داشته باشد بايد كتباً از وزير اقتصاد اجازه بگيرند، گفت: از ديد بنده هرآنچه اضافه بر قانون به حساب اعضاي هيئت عامل بيمه مركزي پرداخت شده بود دريافت شد.
* رقابت ناسالم در شركت‌هاي بيمه به ضرر مردم است
همتي در ادامه به تشريح وضعيت صنعت بيمه هم پرداخت و گفت: رقابت فني به نفع بيمه‌گذار است اما آنچه هم اكنون بخصوص در رشته‌هاي درمان، آتش‌سوزي، باربري، مسئوليت و تا ماه قبل شخص ثالث بين شركت هاي بيمه وجود داشت نه تنها رقابت ناسالم بود بلكه به بيمه گذار هم كمكي نمي‌كرد.
همتي در خصوص شفافيت و نقش بيمه مركزي و هماهنگي بين بيمه هاي اجتماعي و بازرگاني گفت: اينكه كل مجموعه بيمه هاي بازرگاني و اجتماعي در زير مجموعه يك وزارت خانه مشخص شود درست نيست؛ بيمه هاي بازرگاني تحت نظر وزارت خانه هاي اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي نيز زير مجموعه وزارت خانه هاي اقتصادي باشند؛ روال كنوني بيمه درست است اما بايد هماهنگ تر شده و كميته هاي هماهنگي درست شود.
كميته ثبات بازار سرمايه ايجاد شود
همتي تصريح كرد: با توجه به اينكه بيمه، بورس و بانك هر سه جزء بازارهاي مالي هستند براي هماهنگي بيشتر بين آنها بايد كميته ثبات بازار سرمايه ايجاد شود تا موضوع هماهنگي سياست ها اعمال شود و تكليف مردم نيز مشخص شود.
· تخلفات
در خصوص تخلفات در صنعت بيمه با جديت برخورد خواهيم كرد. بايد فعاليت هاي مربوط به بيمه هاي زندگي و غير زندگي را جدا كرد و از اين پس به شركت هاي مختلط مجوز نخواهيم داد.
در شركت هاي مختلط بايد ذخاير بيمه هاي عمر به صورت شفاف مشخص شود.
وي با اشاره به تاكيد بيمه مركزي به شركت هاي بيمه براي داشتن ذخاير بيشتر براي پيش بيني خسارت هاي معوق شخص ثالث افزود: با تاكيدات بيمه مركزي ذخاير خسارت معوقه بيمه شخص ثالث و حوادث راننده در پايان سال ۱۳۹۴ به ۳۹۰۰ ميليارد تومان رسيد
وي گفت: كل ذخاير خسارت معوقه صنعت بيمه در پايان سال ۹۴، ۵۳۰۰ ميليارد تومان است كه ۷۰ درصد آن مربوط به بيمه شخص ثالث و حوادث راننده مي شود.
مطابق قانون هيچ شركتي بيش از ۲.۵ درصد در بخش بيمه نامه شخص ثالث تخفيف، نمي تواند بدهد.
من اعتقاد دارم اين رشته در كشور ما زيانده است و معنا ندارد در رشته هاي زيانده تخفيف بدهيم.
وي افزود: اگر براي شركت بيمه اي اتفاق ناخوشايندي بيافتد مربوط به ضعف نظارت است وقتي انضباط مالي در بيمه مركزي جدي گرفته شود وضعيت شركت هاي بيمه هم به سامان خواهد رسيد.
تمامي آيين نامه هاي قبلي شخص ثالث به قوت خود باقي است مگر اينكه با قانون جديد مغايرت داشته باشد نگراني براي اجراي قانون جديد وجود ندارد و به تدريج آيين نامه هاي آن تدوين خواهد شد.
وي تاكيد كرد، من قبول دارم كه برخي از نرخ ها در صنعت بيمه تخريبي و غير فني است و به قصد خراب كردن بازار بيمه ارائه مي شود.
لذا بايد با استفاده از ابزاري نظير شاخص توانگري و رتبه بندي شركت هاي بيمه و بيمه گذاران عزيز را راهنمايي كنيم تا دنبال خريد بيمه ارزان تر نروند كه در موقع خسارت گرفتار نشوند.
بحث حاكميت شركتي در خصوص شركت هاي بيمه قطعا پيگيري خواهد شد.
نفوذ سهامداران در اداره منابع مالي شركت هاي بيمه بايد از بين برود و هيات مديره كه در برگيرنده اعضاء غير اجرايي مورد تائيد بيمه مركزي، خواهند بود تصميم گير اصلي باشند.
متاسفانه نفوذ برخي از سهامداران عمده در تخصيص سرمايه و منابع تعدادي شركتهاي بيمه، آسيب بسياري به اين صنعت وارد كرده كه بايد اين مسئله هم حل شود.
حذف ماليات ارزش‌افزوده هم از خواسته‌هاي جدي اهالي صنعت بيمه است كه وزير اقتصاد نيز پيگير آن است و انشا الله با عنايت نمايندگان محترم مجلس حل خواهد شد.

2016/08/03 اخبار