ميزان سرمايه و تعداد سهام

سرماية شركت مبلغ ۲،۵۰۰ میلیارد ريال متشکل از ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم هزار ریالی تماماً پرداخت شده می باشد.

ترکیب سهام داران

ترکیب سهامداران شرکت بیمه اتکائی ایرانیان در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ، اعم از حقیقی و حقوقی به شرح ذیل می باشد.

۱۱شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا۳٫۶۳

ردیف سهامدار درصد
۱ شرکت بانك سرمايه ۹٫۷۷
۲ شركت بيمه پاسارگاد ۸٫۷۶
۳ سرمايه گذاري پارس حافظ ۵٫۵۵
۴ بانك پاسارگاد ۵٫۳۲
۵ شركت گروه ارزش آفرينان پاسارگاد ۴٫۰۸
۶ تامين آتيه سرمايه انساني گروه مالي پاسارگاد ۳٫۹۱
۷ سام الكترونيك ۳٫۹۱
۸ سام گروه ۳٫۹۱
۹ بازرگاني همقدم ۳٫۹۱
۱۰ موسسه صندوق ذخيره فرهنگيان ۳٫۹۱
۱۲ بيمه معلم ۳٫۳۸
۱۳ بيمه دانا ۲٫۹۳
۱۴ شركت گروه مالي سپهرصادرات ۲٫۹۰
۱۵ شرکت بيمه البرز ۲٫۳۲
۱۶ شركت پيام آوران مديريت ايرانيان ۱٫۹۸
۱۷ تامين مسكن گروه مالي پاسارگاد ۱٫۹۵
۱۸ ليزينگ پاسارگاد ۱٫۹۵
۱۹ شرکت ليزينگ ماشين آلات و تجهيزات پاسارگاد ۱٫۹۳
۲۰ شركت چكادتوانگري ۱٫۳۶
۲۱ سایر سهامداران حقیقی و حقوقی ۲۱٫۷۳
جمع کل ۱۰۰