FAEN

سیدمحمد آسوده مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان:
در دنیا هیچ خانواده ای مصون از ریسک نیست

۱۳ آذر هر سال روز بیمه و روزی است که در آن نقش و اهمیت بیمه در رفاه خانواده ها و توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید قرار می گیرد و  اهالی صنعت بیمه را در گسترش خدمات بیمه ای  مصمم تر می سازد.  گسترش درخور توجه خدمات بیمه ای ارائه شده به خانواده ها در بخش های بیمه های عمر و تامین آتیه ، درمان ، خسارت های جانی و مالی ناشی از حوادث رانندگی و مسئولیت در کنار بیمه کردن بخش عظیم سرمایه ها و فعالیتهای اقتصادی کشور بیانگر نقش سازنده و موثر صنعت بیمه در ایجاد آرامش خاطر و رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی است . در دنیا هیچ خانواده ای مصون از ریسک نیست و هیچ فعالیت اقتصادی بدون ریسک وجود ندارد و هرجا ریسک هست بیمه هم هست و یا باید باشد.

جبران خسارتهای سنگین زلزله و یا دیگر حوادث طبیعی ، خسارتهای وارده به واحدهای فعال و یا پروژه های صنعتی و طرح های عمرانی ، خسارتهای گسترده جانی و مالی ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی و جبران هزینه های درمانی خانواده ها تنها گوشه ای از خدمات شرکتهای بیمه به مردم و اقتصاد کشوراست .

شرکتهای بیمه همزمان با  بیمه کردن جان و مال خانواده ها و کارکنان و اموال و مسئولیت و پروژه های بنگاههای اقتصادی ، منابع مالی حاصل از جمع آوری حق بیمه ها را در اقتصاد کشور سرمایه گذاری می کنند و این امر نقش سازنده آنان در اقتصاد را مضاعف می نماید .

شرکتهای بیمه در دو نقش بیمه گر و سرمایه گذار نقش های گوناگونی از قبیل کاهش دهنده ریسک ، جبران کننده خسارت ، محافظان سرمایه ، پایدار کننده زنجیره تولید و خدمات ، تسهیل کننده اعتبارات و توسعه زیرساختها ، حمایت کننده کارآفرینان و نوآوران و تامین کننده منابع مالی را ایفا می کنند .

خدمات بیمه مرهون تلاشهای مستمر و مجدانه اهالی صنعت بیمه شامل کارکنان و مدیران شرکتهای بیمه ، نمایندگان و کارگزاران بیمه و ارزیابان خسارت همچنین نقش موثر سهامداران شرکتهای بیمه در تامین سرمایه و ریسک پذیری فعالیت های بیمه ای می باشد . اینجانب روز بیمه را به کلیه دست اندرکاران صنعت بیمه و سهامداران محترم شرکتهای بیمه تبریک عرض می کنم و برای ایشان سلامتی و توفیق روزافزون در گسترش خدمات بیمه ای همراه با خیر و برکت و ارتقای کیفیت خدمات آرزومندم .

شایان ذکر است پذیرش ریسکهای انبوه و بزرگ نظیر سیل و زلزله و یا پروژه های بزرگ صنعتی و طرح های عمرانی و ریسکهای بزرگ ناشی از حمل و نقل  هوایی ، دریایی و زمینی توسط شرکتهای بیمه مستقیم جز با توزیع مجدد بخشی از ریسکهای پذیرفته شده و برخورداری از پشتوانه حرفه ای و سرمایه های شرکتهای بیمه اتکایی در داخل وخارج از کشور امکان پذیر نخواهد بود . شرکت بیمه اتکایی ایرانیان از بدو تاسیس با بهره گیری از ظرفیتهای مالی و فنی خود ، با  عرضه خدمات بیمه اتکایی ، شرکتهای بیمه کشور را در افزایش ظرفیت و گسترش خدمات بیمه ای یاری نموده است . در شرایط تحریم نیز با احساس مسئولیت ، همت و جدیت بیشتری برای تداوم و گسترش خدمات صنعت بیمه درکنار کلیه شرکتهای  بیمه کشور تلاش خواهیم کرد.

 ویژه نامه سراسری رور بیمه (دنیای اقتصاد ۱۳ آذر ۱۳۹۷)

2018/12/06 Newsاخبار