FAEN

شفاف سازی بیمه اتکایی ایرانیان در خصوص آتش سوزی بوعلی

Arm

ارقام بودجه بیمه اتکایی ایرانیان از خسارت بوعلی دچار انحراف نمی شود

بیمه اتکایی ایرانیان در پی آتش سوزی در سایت پتروشیمی بوعلی با درج اطلاعیه ای در کدال شفاف سازی کرد

به گزارش ریسک نیوز، بر اساس اطلاعات بدست آمده از شرکتهای بیمه واگذارنده و با احتساب برآورد های اولیه از خسارت شرکت بوعلی ، پیش بینی می شود ، سهم بیمه اتکایی ایرانیان از خسارت یاد شده موجب انحراف نا مساعد در ارقام بودجه سال جاری این شرکت نشود. طی این اطلاعیه شرکت مزبور اذعان داشته این شرکت از ۱۹ ریسک زیر مجموعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، شامل ریسک پتروشیمی بوعلی سینا ، سهمی معادل ۳/۵ درصد را به صورت اتکایی اختیاری پذیرفته است. در پیامد این اطلاعیه تصریح شده است، اطلاعات افشا شده فوق دارای آثار مالی بر دوره گزارشگری جاری نخواهد داشت.

در خصوص حوادث آتش سوزی و سقوط در واحدهای پتروشیمی آن گونه که ریسک نیوز گزارش داده ، بررسی حوادث صنعت پتروشیمی در ۱۱۰ روز گذشته حاکی از وجود ضعف ایمنی کار در برخی بخش های صنعت پتروشیمی کشور است . در ۱۱۰ روز ابتدایی سال جاری ۷ حادثه در صنعت پتروشیمی کشور رخ داده است . بر اساس این گزارش ، در تاریخ چهارم خرداد حادثه سقوط در پتروشیمی بندر امام ، ۹ تیر ماه حادثه آتش سوزی در انبار پتروشیمی در جاده قم ، ۱۲ اردیبهشت ۹۵ حادثه سقوط در پتروشیمی ایلام ، حادثه سقوط در پتروشیمی مارون ، ۳۱ اردیبهشت آتش سوزی در پتروشیمی تند گویان و ۱۶ تیر ماه آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی سینا از جمله این حوادث بوده است .

2016/07/11 اخبار