FAEN

نقدینه- شرکت بیمه اتکائی ایرانیان در عملکرد ۶ ماهه خود به ۵۲ درصد درآمد هر سهم دست پیدا کرد

s2

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، درآمد هر سهم شرکت بیمه اتکائی ایرانیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۹۵ مبلغ ۲۶۱ ریال پیش بینی شد و شرکت اعلام کرد که در عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۹۵ به ۱۳۷ ریال از این درآمد دست یافته و بدین ترتیب بودجه را ۵۲ درصد پوشش داده است.
گفتنی است این شرکت با سرمایه ۲هزار و ۱۰ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال سرمایه فعالیت می کند، در عملکرد ۶ ماهه خود به سود انباشته ۲۸۴ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریالی رسید که این مبلغ در مقایسه با سود انباشته شرکت در مدت مشابه سال مالی گذشته با رشد ۲۲ درصدی همراه شده است.
همچنین سود خالص ۶ ماهه این شرکت با افزایش ۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل مبلغ ۲۷۵ میلیارد و ۱۴۲ میلیون ریال اعلام شد و حق بیمه صادره شرکت در دوره یاد شده نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته با رشد ۲۵ درصدی همراه شده است.
بنابراین گزارش شرکت بیمه اتکائی ایرانیان درآمد حق بیمه را در عملکرد ۶ ماهه سال جاری خود با رشد ۳۲ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به مبلغ ۲۲۷ میلیارد و ۷۶۲ میلیون ریال رساند. ضمن این که آخرین قیمت ثبت شده هر سهم شرکت مبلغ ۱۷۶۶ ریال بوده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم شرکت ۶٫۷۷ است.

2016/08/23 اخبار