کمیته مدیریت ریسک  :

 در اجرای ماده ۱۰ آیین نامه “حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه” و دستورالعمل آن، شرکت دارای کمیته مدیریت ریسک می باشد.

اعضای این کمیته متشکل از افراد زیر می باشد:

آقای غلامعلی غلامی عضو هیات مدیره (رئیس کمیته)

آقای غلامعلی ثبات عضو کمیته

آقای روح اله رهنما فلاورجانی عضو کمیته

آقای حسن دوراندیش دبیر کمیته