FAEN

افتتاح فاز اول بهسازی داخلی ساختمان بیمه اتکایی ایرانیان

افتتاح فاز اول بهسازی داخلی ساختمان بیمه اتکایی ایرانیان

به گزارش روابط عمومی بیمه اتکایی ایرانیان ، در ادامه تحولات آغاز شده در بیمه اتکایی ایرانیان در بخش های راهبردی ، هوشمند سازی ، تغیرات مدیریتی و طراحی فرایند های اجرا ، سیاست تغییر و تحول در فضای کاری کارکنان و فاز اول بهسازی محیط کار از اوائل شهریور ماه در دستور کار قرارگرفت.

ببنابر این گزارش روز یکشنبه ۲۱ آبان ، فاز اول بهسازی با حضور دکتر رسول سعدی رئیس هیأت مدیره ، سید محمد آسوده نایب رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیئت مدیره و هیأت عامل ، و مدیران و تنی چند از کارکنان افتتاح و آماده بهره برداری گردید. پس از مراسم افتتاحیه محمد رضا کشاورز مدیر عامل بیمه اتکایی ایرانیان توضیحاتی درمورد فرایند و مراحل ساخت پروژه  به هیأت مدیره ارائه داد. وی همچنین خاطرنشان کرد ؛ فاز های بعدی تغییر و تحول ساختمان به موازات پیشبرد برنامه های راهبردی شرکت ادامه خواهد یافت.