اخبار

شفاف سازی بیمه اتکایی ایرانیان در خصوص آتش سوزی بوعلی

ارقام بودجه بیمه اتکایی ایرانیان از خسارت بوعلی دچار انحراف نمی شود بیمه اتکایی ایرانیان در پی آتش سوزی در سایت پتروشیمی بوعلی با درج اطلاعیه ای در کدال شفاف سازی کرد به گزارش ریسک نیوز، بر اساس اطلاعات بدست آمده از شرکتهای بیمه واگذارنده و با احتساب برآورد های اولیه از خسارت شرکت بوعلی...

ادامه مطلب