حجت پوستین چی

مدیر عامل

مشاهده پروفایل

محمد میهن یار

عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل در امور اتکایی و بین الملل

مشاهده پروفایل

نوشین ختائی

معاون امور اتکایی و بین الملل

مشاهده پروفایل

فرنگیس جهاندار

معاون مالی و پشتیبانی

مشاهده پروفایل

ولی جاویدی

مدیر سرمایه گذاری ها و دارایی ها

مشاهده پروفایل
سید مرتضی هاشمی

سید مرتضی هاشمی

مدیر فاوا و توسعه سیستم ها

مشاهده پروفایل

ناصر لقائی

مدیر سرمایه انسانی و خدمات اداری

مشاهده پروفایل

حسن دوراندیش

مدیر حسابرسی داخلی و امور حاکمیتی شرکتی

مشاهده پروفایل

منا سازگار

مدیر اتکایی داخلی

مشاهده پروفایل