محمدرضا کشاورز

مدیر عامل

مشاهده پروفایل

نوشین ختائی

معاون امور اتکایی و بین الملل

مشاهده پروفایل

فرنگیس جهاندار

معاون مالی و پشتیبانی

مشاهده پروفایل

ولی جاویدی

معاون سرمایه گذاری

مشاهده پروفایل
سید مرتضی هاشمی

سید مرتضی هاشمی

مدیر فاوا و توسعه سیستم ها

مشاهده پروفایل

حسن دوراندیش

مدیر حسابرسی داخلی و امور حاکمیت شرکتی

مشاهده پروفایل

منا سازگار

مدیر اتکایی داخلی

مشاهده پروفایل

امیر بابااکبری

مدیر سرمایه انسانی و خدمات اداری

مشاهده پروفایل

محمد حسین غلامی

سرپرست سرمایه گذاری

مشاهده پروفایل

ناصر لقائی

مشاور معاونت مالی و پشتیبانی و سرپرست روابط عمومی

مشاهده پروفایل