ميزان سرمايه و تعداد سهام

سرماية شركت مبلغ ۸،۰۰۰ میلیارد ريال متشکل از ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم هزار ریالی تماماً پرداخت شده می باشد.

ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداران شرکت بیمه اتکائی ایرانیان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱، به شرح ذیل می باشد.