118757671_315330076226913_6451886483368506723_n

سید مرتضی هاشمی

مدیر فاوا و توسعه سیستم ها


(+9821) 8862 8611- 16

(+9821) 8862 8617

IT@iranianre.com

  • تحصیلات / مدرک حرفه ای

فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات – دانشگاه آزاد تهران شمال

  • سوابق حرفه ای
  1. از مهر ماه ۱۳۹۴ تاکنون مدیر فناوری اطلاعات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان(سهامی عام)
  2. از خرداد ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۴ مدیر واحد تولید نرم افزار بانک انصار (سهامی عام)