سید مرتضی هاشمی

سید مرتضی هاشمی

مدیر فاوا و توسعه سیستم ها


(+9821) 8862 8618

(+9821) 8862 8617

IT@iranianre.com

  • تحصیلات / مدرک حرفه ای

فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات – دانشگاه آزاد تهران شمال

  • سوابق حرفه ای
  1. از مهر ماه ۱۳۹۴ تاکنون مدیر فناوری اطلاعات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان(سهامی عام)
  2. از خرداد ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۴ مدیر واحد تولید نرم افزار بانک انصار (سهامی عام)