ناصر لقائی

مدیر سرمایه انسانی و خدمات اداری


(+9821) 8862 8611- 16

(+9821) 8862 8617

laghaee@iranianre.com

  • تحصیلات / مدرک حرفه ای

فوق لیسانس مدیریت دولتی گرایش تحول – مرکز آموزش مدیریت دولتی – ۱۳۹۰

  • سوابق حرفه ای

از اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ تاکنون : مدیر امور اداری و روابط عمومی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان

از ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۹ : مدیر روابط عمومی شرکت سهامی بیمه ایران