ولی جاویدی

مدیر سرمایه گذاری ها و دارایی ها


(+9821) 8862 8611- 16

(+9821) 8862 8617

javidi@iranianre.com

  • تحصیلات / مدرک حرفه ای

لیسانس مدیریت دولتی – دانشگاه علامه طباطبائی

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی – مالی – دانشگاه اصفهان

  • سوابق حرفه ای
  1. از خرداد ماه ۱۳۸۹ تاکنون مدیر سرمایه گذاری شرکت بیمه اتکایی ایرانیان(سهامی عام)
  2. از اسفند ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ عضو هیات مدیره کارگزاری کالای خاورمیانه
  3. از تیر ماه ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۸۹ معاون دبير كل كانون نهادهاي سرمايه گذاري ايران
  4. از مرداد ۱۳۸۵ تا تیر ۱۳۸۸ مدیر سرمایه گذاری سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس