محمدرضا کشاورز

مدیر عامل


(+9821) 8862 8611- 16

(+9821) 8862 8617

m.keshavarz@iranianre.com

 • تحصيلات

   

  فوق ليسانس حسابداری – دانشگاه شهید بهشتی تهران

  لیسانس حسابداری – دانشکده امور اقتصادی تهران

 

 • مدرک حرفه‌ای

 

دانشگاه تهران – (DBA) مدیریت کسب و کار

 

 • سوابق حرفه ای

   

 • از خرداد ۱۴۰۲ تاکنون : مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
 • از شهریور ۱۳۹۷ تا اسفند ۱۴۰۱ : مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت بیمه دی
 • از فروردین ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۷: سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه دی ( با حفظ سمت قبلی)
 • از تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۷ : معاون فروش و توسعه بازار شرکت بیمه دی
 • از خرداد ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۳ : عضو هیات مدیره شرکت های گروه صنعتی آمیکو
 • از خرداد ۱۳۸۸ تا مرداد ۱۳۹۱ : مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ارس خودرو دیزل (لیزینگ آمیکو)
 • از خرداد ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۹۳ : مدیر مالی گروه صنعتی آمیکو
 • از تیرماه ۱۳۸۳ تا اردیبهشت ۱۳۸۶ : معاون اداره کل و رئیس اداره کل در مدیریت حسابرسی بیمه ایران
 • از خرداد ۱۳۷۶ تا خرداد ۱۳۸۳ : کارشناس ، معاون اداره و رئیس اداره در شعب بیمه ایران