مهدی هوشنگی

سرپرست مدیریت مالی و امور سهامداران


(+9821) 8862 8611- 16

(+9821) 8862 8610

m.hooshangi@iranianre.co

  • تحصيلات/مدرک حرفه اي

    ليسانس حسابداری از دانشگاه آزاد تبریز– سال ۱۳۸۰

سوابق حرفه ای

  • از سال ۱۴۰۰تا كنون : سرپرست مدیریت مالی و امور سهامداران شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
  • از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ : مدیر پروژه های نرم افزاری و توسعه سیستمها شرکت بیمه اتکایی ایرانیان
  • از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸: معاون اداره دریافت و پرداخت بیمه مرکزی ج.ا.ا و همچنین مشاور مالی و فناوری اطلاعات بیمه اتکایی ایرانیان
  • از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱: مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات صندوق تامین خسارت های بدنی