امیر بابااکبری

مدیر سرمایه انسانی و خدمات اداری


(+9821) 8862 8611- 16

(+9821) 8862 8617

a.akbari@iranianre.com

تحصیلات / مدرک حرفه ای

  • دکترای مدیریت آموزش عالی – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دکتر شهید بهشتی – ۱۳۹۶

 

سوابق حرفه ای

  • از  ۱۴۰۲ تاکنون : مدیر سرمایه انسانی و خدمات اداری بیمه اتکای ایرانیان
  • از  ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ : مدیر منابع انسانی بیمه دی
  • از  ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ : رئیس توسعه منابع انسانی بیمه رازی
  • از  ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ : رئیس توسعه منابع انسانی بیمه ملت