حجت پوستین چی

عضو موظف غیر اجرایی هیات مدیره


(+9821) 8862 8611- 16

(+9821) 8862 8617

Poustinchi@iranianre.com

 • تحصيلات/مدرک حرفه اي

  ليسانس بيمه هاي بازرگاني – مدرسه عالي بيمه تهران – خرداد ۱۳۵۵

 • سوابق حرفه ای

  از ۱۳۸۸ تا كنون : عضو هيات مديره و رئيس شوراي راهبرد امور فني بيمه اتكايي ايرانيان
  از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ : عضو هيأت اجرائي پيگيري امور تأسيس بيمه اتكائي ايرانيان
  از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۶ : عضو هيأت مديره بيمه ايران و جانشين مديرعامل در امور اتكائي و بين الملل
  از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ : جانشين مدير عامل بيمه ايران در امور اتكائي و بين الملل
  از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ : عضو شوراي فني و مطالعات بيمه ايران
  از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ : با حفظ سمت نايب رئيس و عضو هيأت مديره شركت بيمه ايران – انگلستان
  از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ : سرپرست شعب و نمايندگيهاي بيمه ايران در كشورهاي حوزه خليج فارس
  از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ : معاون فني و اتكائي مدير عامل بيمه ايران
  از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ : عضو هيأت عامل / هيأت مديره و معاون فني و اتكائي بيمه ايران
  از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴ : با حفظ سمت عضو هيأت مديره شركت بيمه ايران – انگلستان
  از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵ : عضو هيأت عامل ومعاون امور فني و اتكائي بيمه ايران
  از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ : عضو شوراي مديريت شركتهاي بيمه ملي شده دانا، البرز، حافظ، توانا و پارس
  از ۱۳۵۸ : استخدام بيمه مركزي ايران (از ۱۳۶۸ انتقال به بيمه ايران)