حجت پوستین چی

مدیر عامل


(+9821) 8862 8611- 16

(+9821) 8862 8617

Poustinchi@iranianre.com

 • تحصيلات/مدرک حرفه اي

  ليسانس بيمه هاي بازرگاني – مدرسه عالي بيمه تهران – خرداد ۱۳۵۵

  • سوابق حرفه ای

   از ۱۴۰۱ تا کنون:  مدیرعامل شرکت بيمه اتكايي ايرانيان
   از ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱: عضو هيات مديره و رئيس شوراي راهبرد امور فني بيمه اتكايي ايرانيان
   از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ : عضو هيأت اجرائي پيگيري امور تأسيس بيمه اتكائي ايرانيان
   از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۶ : عضو هيأت مديره بيمه ايران و جانشين مديرعامل در امور اتكائي و بين الملل
   از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ : جانشين مدير عامل بيمه ايران در امور اتكائي و بين الملل
   از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ : عضو شوراي فني و مطالعات بيمه ايران
   از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰ : با حفظ سمت نايب رئيس و عضو هيأت مديره شركت بيمه ايران – انگلستان
   از ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ : سرپرست شعب و نمايندگيهاي بيمه ايران در كشورهاي حوزه خليج فارس
   از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ : معاون فني و اتكائي مدير عامل بيمه ايران
   از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ : عضو هيأت عامل / هيأت مديره و معاون فني و اتكائي بيمه ايران
   از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴ : با حفظ سمت عضو هيأت مديره شركت بيمه ايران – انگلستان
   از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵ : عضو هيأت عامل ومعاون امور فني و اتكائي بيمه ايران
   از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ : عضو شوراي مديريت شركتهاي بيمه ملي شده دانا، البرز، حافظ، توانا و پارس
   از ۱۳۵۸ : استخدام بيمه مركزي ايران (از ۱۳۶۸ انتقال به بيمه ايران)