محمد میهن یار

عضو موظف هیات مدیره


(+9821) 8862 8611- 16

(+9821) 8862 8617

Mihanyar@iranianre.com

تحصيلات/مدرک حرفه اي

  • ليسانس از مدرسه عالي بيمه تهران – سال ۱۳۵۵

سوابق حرفه ای

 

  • از ۱۳۹۸ تاکنون : عضو موظف هيات مديره و و قائم مقام مدیرعامل در امور اتکایی و بین الملل
  • از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ : عضو موظف هيات مديره و معاون اتكايي بيمه اتكايي ايرانيان
  • از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸ : عضو هيات اجرايي پيگيري امور تاسيس بيمه اتكايي ايرانيان
  • از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۶ : مشاور رئيس كل بيمه مركزي ايران در امور بيمه هاي اتكايي
  • از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ : عضو هيات عامل ، معاون نظارت و معاون اتكايي بيمه مركزي ايران
  • از ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸ : مدير بيمه اتكايي بيمه مركزي ايران
  • از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ : عضو هيات مديره و معاون مديرعامل بيمه دانا
  • از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ : معاون مدير و مدير بيمه اتكايي بيمه مركزي ايران
  • از ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۱ : كارشناس بيمه اتكايي ، معاون و رئيس اداره بيمه اتكايي بيمه مركزي ايران