سید محمد آسوده

نایب رئیس هیات مدیره


(+9821) 8862 8611- 16

(+9821) 8862 8617

asoudeh@iranianre.com

 • تحصيلات/مدرک حرفه اي

  ليسانس بانكداري – مؤسسه علوم بانكداري – تهران ۱۳۵۶
  فوق ليسانس مديريت بازرگاني – دانشگاه ايالتي مورهد – كنتاكي آمريكا ۱۳۵۸

  • سوابق حرفه ای

   از ۱۴۰۱ تاكنون : نایب رئیس هيات مديره بيمه اتكايي ايرانيان
   از ۱۳۸۸ ۱۴۰۱ : مدير عامل و عضو هيات مديره بيمه اتكايي ايرانيان
   از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸: عضو هیات اجرایی پيگيري امور تاسیس بیمه اتکایی ایرانیان
   از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶: رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت سهامي بيمه ايران
   از ۱۳۸۰تا ۱۳۸۳ : رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت سهامي بيمه البرز
   از ۱۳۶۳تا ۱۳۸۰ : عضو هيات عامل و معاون بيمه مركزي ايران
   از۱۳۶۲تا ۱۳۶۳ : معاون مدير مالي بيمه مركزي ايران
   چهره ماندگار صنعت بیمه در سال ۱۳۹۲